11 Aug 2013
Time 13:57LT
@ Donmueang Airport
Temp 30C, mostly cloudy!


เอนทรี่ที่แล้วลัดคิวเขียนเรื่องครบรอบ 5 ปี กับชีวิตคู่ของมินีกับคุณอลัน 
วันนี้เลยขอเล่าย้อนกลับไปช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนกันก่อนนะค่ะ
 
 
27 Jul 2013
ทำไฟล์ทของสถานทูตอเมริกา
 
ทางบริษัท โรยัลสกายเวย์ส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Presscott Support 
ในการให้บริการภาคพื้นมาตั้งแต่ปี 2011 ในการทำภาระกิจขนส่งสินค้า
ของทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยนี่ก็เป็นปีที่ 3 แล้ว 
ทุกครั้งที่ตัวแทนของสถานทูตอเมริกาได้รับการบริการจากเรา 
เขาพอใจมากกับการเตรียมการ ประสานงาน และการให้บริการของทีมเรา
คนทำงานอย่างเราก็ปลื้มไปตามๆกัน ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้ต้องทำมากกว่าปรกติก็ตาม
แต่ทีมของเราก็ยินดีที่จะให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดอยู่แล้ว
 
 
 
  
 
 

ซึ่งในปีนี้ทางบริษัท Presscott Support ได้ใช้เครื่องแบบ CASA  235 ซึ่งเมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เขาได้ใช้เครื่องบินแบบ C130 ซึ่งจะลำใหญ่กว่านี้ ภาระกิจนี้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
จนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคมซึ่งมีบินส่งสินค้าในเส้นทางภายในประเทศด้วย เช่น เชียงราย ภูเก็ต
ทีมของเราก็กระจายไปท